Baila Litton, Everything Touches Everything #40

22 x 30